STORITEV POGODBENEGA VNC

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) od prosilcev za oz. imetnikov licenc iz 4. člena tega zakona, razen licence za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, zahteva, da imajo lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC.

Aktiva varovanje ima lastni, v skladu s standardom SIST EN 50518 certificiran, varnostno-nadzorni center (VNC), ki izpolnjuje stroge evropske zahteve za sprejem, obdelavo in posredovanje alarmnih signalov. Poleg svoje primarne naloge, izvaja še podporne aktivnosti za preostale dejavnosti; od varovanja ljudi in premoženja do prevoza do prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk. Obseg teh nalog je raznolik, večinoma pa obsegajo sprejem, evidentiranje in posredovanje naročil, varnostnih dogodkov ali drugih informacij, sledenje vozil, ipd..

Stroški za vzpostavitev, delovanje in tehnološki razvoj VNC niso majhni, zato prosilcem za oz. imetnikom licenc ponujamo storitev pogodbenega VNC, pri katerem lahko uživajo v prednostih, ki jih VNC Aktiva varovanje ponuja, z bistveno manjšimi stroški, ki jih predstavlja lastni VNC. To pa ni prednost le zanje, temveč tudi za njihove naročnike, saj bodo lahko (v primeru vezave na VNC) uživali tudi v modernejši programski opremi, ki omogoča oddaljene dostope in druge integrirane rešitve.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno