STORITEV DRUGEGA VNC

Medtem ko Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) od imetnikov licence za upravljanje z VNC zahteva, da imajo prostore in opremo, ki izpolnjuje predpisane standarde za varnostno-nadzorne centre, pa ti standardi narekujejo obstoj drugega prostora in opreme, ki je zmožna prevzeti naloge VNC ob njegovem izpadu.

V okviru nepredvidenih razmer oz. višje sile se lahko hitro pripeti izpad ali okvara telekomunikacijskih sistemov za prenos alarmnih signalov ali opreme, ki sodeluje pri sprejemu, obdelavi ali posredovanju alarmnih signalov. V primeru epidemije lahko nenazadnje pride tudi do izpada oz. pomanjkanja osebja. To so scenariji, na katere morajo biti varnostne službe pripravljene in kljub katerim neprekinjeno delovanje VNC morajo zagotavljati. Edini, s standardom EN 50518 skladen, način tega je uporaba dodatnega, nadomestnega, rezervnega oz. drugega VNC, ki lahko v trenutku prevzame naloge.

Varnostnim družbam z VNC tako ponujamo storitev drugega VNC, v okviru katerega zagotovimo prostore in osebje, ki lahko, v primeru nepredvidenih dogodkov, takoj prevzame njihove storitve in zagotovi njihovo neprekinjeno izvajanje, do prihoda osebja naročnika.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno