SPREJEM KLICEV

VNC daje veliko poudarka na razpoložljivosti telefonskih linij, za kar uporablja preko 56-ih telefonskih kanalov, ki mu omogočajo zaznavo in sprejem klicev za različne namene

VNC uporablja razpoložljive telefonske kapacitete tudi za ponujanje storitve asistence po telefonu (iz garažnih hiš, bencinskih servisov brez posadke, ramp na vhodih/izhodih, potopnih stebričkov ipd.). Ta se lahko omejuje na svetovanje in klasično oddaljeno pomoč ali pa vključuje dodatne dejavnosti, kot so napotitev intervencijske službe na lokacijo. Kot vzoren primer storitve najdemo tudi manipulacijo s potopnimi stebrički za naročnika Mestna Občina Maribor. Takšen pristop jim omogoča zmanjšanje stroškov pri zagotavljanju dosegljivosti osebja v poznih nočnih, predvsem pa ob prazničnih urah.

POKLIČITE NAS

+386 2 230 30 10