SPREJEM ALARMNIH SIGNALOV

VNC nadzira delovanje sistemov tehničnega varovanja (t.j. protipožarnih, protiropnih in protivlomnih sistemov tehničnega varovanja) in sistemov za prenos alarma do VNC (t.j. alarmnih central, komunikatorjev in prenosnih poti).

Alarmna sporočila iz sistemov protipožarnega varovanja  (t.j. požarne alarme in napake na protipožarnih zaščitnih zankah), protiropnega varovanja (t.j. klice v sili in roparske alarme) in protivlomnega varovanja (t.j. vlomne alarme, tehnološke alarme in detekcije dima in plina) VNC sprejema in prevzema v obdelavo v skladu z odzivnimi časi, ki jih narekuje standard SIST EN 50518 (t.j. 80 % alarmnih sporočil v roku 30 sekund oz. 60 sekund ter 98,5 % alarmnih sporočil v roku 90 sekund oz. 180 sekund). Te nato predaja visoko usposobljenim in oboroženim intervencijskim skupinam, ki zagotovijo nadaljnje ukrepanje, določeno z načrtom požarnega ali fizičnega varovanja.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno