VARSTVO PRI DELU

Izvajamo naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu, kar vključuje celovito organizacijo, svetovanje in nadzor razmer. Sodelujemo z inšpekcijskimi službami in pooblaščenim zdravnikom medicine dela.

POKLIČITE NAS

+386 2 230 30 10

Izvajamo

  • Izvajanje nalog strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu

  • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganj

  • Izdelava ocene tveganja za kemične snovi na delovnem mestu

  • Pregledi in preizkusi delovne opreme

  • Preiskave škodljivosti delovnega okolja

  • Usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu

  • Usposabljanje za varno in zdravo delo z nevarnimi snovmi

  • Usposabljanje za varno in zdravo delo s transportnimi in dvižnimi napravami (viličarji raznih tipov, mostna dvigala in druge dvižne naprave)

  • Meritve električnih inštalacij

  • Pregledi električnih inštalacij s termovizijsko kamero