VARSTVO PRED POŽAROM

V Sloveniji imamo vsako leto praviloma več kot 4500 evidentiranih požarov, v katerih umirajo ljudje, nastaja ogromna materialna škoda, izgubljajo se delovna mesta.

Varstveni inženiring je pooblaščeni zunanji izvajalec za izdelavo varstveno-tehnične dokumentacije (elaborati oz. načrti požarne varnosti, ocene požarne ogroženosti, požarni redi, požarni načrti in načrti evakuacije …). V okviru sklenjene pogodbe se izvaja svetovanje, organizacija in nadzor ter sodelovanje z inšpekcijskimi službami. Izvaja predpisana usposabljanja, meritve strelovodnih in električnih inštalacij. V sklopu gasilskega servisa izvaja prodajo, montažo in servisiranje gasilnih aparatov in preizkuse in meritve hidrantnih omrežij in tesnitve požarnih prebojev.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno