UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN GRADBENA FIZIKA

Varstveni inženiring za potrebe naročnikov izdeluje elaborate učinkovite rabe energije in energetske izkaznice, izvaja preglede klimatskih sistemov in storitve na področju upravljanja z energijo.

Učinkovita raba energije predstavlja ekonomsko in okoljsko nujo. Na področju gradbene fizike izdeluje elaborate zvočne in toplotne zaščite ter preverja ustreznost bivalnega okolja z meritvami (mikroklima, hrup idr.).

  • izdelava elaboratov gradbene fizike za področje URE v stavbah kot del PZI dokumentacije oz. ob sanacijah ipd.

  • izvedba energetskih pregledov objektov kot podlaga pri izbiri ukrepov na področju URE

  • opravljanje strokovnih nalog na področju upravljanja z energijo pri naročnikih v smislu spremljanja rabe energije, priprave ukrepov, izdelave poročil

  • izdelava energetskih izkaznic v skladu z zakonodajo

  • izvedba pregledov klimatskih sistemov v skladu z zakonodajo, meritve parametrov prezračevalnih in klimatskih naprav ter mikroklime

  • izdelava elaboratov zaščite pred hrupom v stavbah v skladu z zakonodajo kot del PZI dokumentacije, sanacije prekomernega hrupa, meritve hrupa

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno