SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

Izvajamo naloge svetovalca za kemikalije na podlagi slovenske in EU zakonodaje, sodelujemo z inšpekcijskimi službami in Uradom za kemikalije ter svetovalci za kemikalije podjetij, s katerimi naročnik sodeluje.

POKLIČITE NAS

+386 2 230 30 10

Izvajamo

  • Preglede objektov in dokumentacije, kjer se skladišči, prodaja ali proizvaja nevarne kemikalije

  • Preglede ustreznosti varnostnih listov surovin oz. izdelkov, ki zapadejo pod nevarne kemikalije

  • Razvrščanje izdelkov v razrede skladiščenja

  • Svetovanje v zvezi z zahtevami ter obveznostmi po zakonu o kemikalijah in drugih predpisih, ki urejajo proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet s kemikalijami in njihovo uporabo

  • Svetovanje v drugih zadevah, ki urejajo skladiščenje kemikalij in njihovo uporabo

  • Zastopanje pri inšpekcijskih nadzorih

  • Priprava in oddaja letnega poročila o dajanju kemikalij v promet

  • Izdaja pisnih poročil o skladnosti z zakonodajo na področju nevarnih kemikalij na podlagi pregleda objektov in dokumentacije

  • Sodelovanje s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet

  • Prevod varnostnih listov od dobaviteljev iz angleškega ali nemškega jezika