STORITVE IN PROGRAMI

Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanje varnostnega osebja

Smo edino podjetje za zasebno varovanje v Sloveniji, ki poseduje javno pooblastilo in vsa potrebna dovoljenja za izvajanje programov strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj varnostnega osebja. Znanje in izkušnje, ki jih posredujemo svojim naročnikom ter kandidatom lahko črpamo neposredno iz bogatih izkušenj naše stroke. Smo tudi edini ponudnik programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki širom po Sloveniji razpolaga z lastnimi učnimi prostori, lastno telovadnico, z lastnim VNC-jem, z lastnimi in najsodobnejšimi neprebojnimi ter prirejenimi vozili za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, posedujemo pa tudi popoln nabor orožja, drugih sredstev varnostnika ter osebne zaščitne in varovalne opreme.

POKLIČITE NAS

+386 2 230 30 10

Strokovna usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje

 • Varnostnik / Varnostnica

 • Varnostnik čuvaj / Varnostnica čuvajka

 • Varnostni tehnik / Varnostna tehnicaPregledi in preizkusi delovne opreme

 • Operater / Operaterka varnostno - nadzornega centraUsposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu

 • Pooblaščen inženir / pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

 • Varnostni menedžer / varnostna menedžer

 • Varnostnik telesni stražar / varnostnica telesna stražarka

 • Varnostnik nadzornik / varnostnica nadzornica

Strokovna izpopolnjevanja

Izvajamo obdobna, dopolnilna in specialistična strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja vseh strokovnih usmeritev in profilov.

 • Strokovno izpopolnjevanje za opravljanje prevoza denarja in vrednostnih pošiljk

 • Strokovno izpopolnjevanje - varovanje prireditev v gostinskih lokalih

 • Obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostno osebje

 • Obdobno strokovno izpopolnjevanje-Varnostni tehniki

 • Obdobno strokovno izpopolnjevanje - pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov

 • Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja

 • Strokovno usposabljanje za izvajalce programa strokovnega usposabljanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja

 • Strokovno izpopolnjevanje za uporabo plinskih razpršilcev

 • Obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostne menedžerje

 • Strokovno izpopolnjevanje za čezmejni prevoz eurogotovine

Usposabljanja o ravnanju z orožjem

Imamo javno pooblastilo za izvajanje vseh programov usposabljanja o ravnanju z orožjem in preizkusov znanja o ravnanju z orožjem, ki so pogoj za pridobivanje orožnih listin in za posest orožja.

Izobraževanje za varnostne preglednike (x-SCEENERJE)

Imamo dovoljenje Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za delo letalske šole za izvajanje izobraževanja za varnostne preglednike (t.i. X-Screenerje). Z uspešno implementacijo programa in pričetkom usposabljanj v letu 2021 smo tako postali prvo zasebno varnostno podjetje, ki je ponudbo svojih storitev zaokrožilo tudi s to obliko usposabljanj za lastne zaposlene in zunanje udeležence.

Storitev prilagodimo potrebam in željam naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

POKLIČITE NAS

02 230 30 10