IZOBRAŽEVALNI CENTER

V izobraževalnem centru Aktiva varovanje d.d. izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje, izvajamo pa tudi obdobna, dopolnilna in specialistična strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja vseh strokovnih usmeritev in profilov.

Obveščamo vas, da bomo usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z orožjem na lokaciji v Mariboru izvedli dne 27.05.2024 in 29.05.2024 na lokaciji Aktiva varovanje d.d. in na strelišču SD FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, 2000 Maribor. Preizkus znanja pa je predviden za torek, 11.06.2024.

S tem tudi odpade termin usposabljanja, predviden za mesec junij v Mariboru.

Razpisani roki za usposabljanja in izpopolnjevanja

Cenik storitev izobraževalnega
centra

PRIJAVNICE NA IZOBRAŽEVANJA