IZOBRAŽEVALNI CENTER

V izobraževalnem centru Aktiva varovanje d.d. izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje, izvajamo pa tudi obdobna, dopolnilna in specialistična strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja vseh strokovnih usmeritev in profilov.

SPREMEMBA TERMINA za usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem v Šempetru pri Gorici. Novi termin usposabljanja je 10. junij 2023 in novi termin preizkusa znanja je 20. junij 2023.

PRIJAVNICE ZA IZOBRAŽEVANJA

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno