IZOBRAŽEVALNI CENTER

V izobraževalnem centru Aktiva varovanje d.d. izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje, izvajamo pa tudi obdobna, dopolnilna in specialistična strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja vseh strokovnih usmeritev in profilov.

TERMINI IN PRIJAVNICE ZA IZOBRAŽEVANJA

Razpisani roki usposabljanj in izobraževanj 2022

https://aktiva-varovanje.si/wp-content/uploads/sites/8/2022/07/Razpisani-roki-usposabljanj-in-izpopolnjevanj-2022-IC-AV.pdf

Prijavnica NPK varnostnik_varnostnica

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV1-Prijavnica-NPK-varnostnik_varnostnica.pdf

Prijavnica NPK varnostni-ca_čuvaj-ka

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV2-Prijavnica-NPK-varnostnik-ca_cuvaj-ka.pdf

Prijavnica varnostni menedžer-ka

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV3-1-Prijavnica-NPK-varnostni-menedzer-ka.pdf

Prijavnica NPK varnostni nadzornik

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV4-Prijavnica-NPK-varnostnik-nadzornik.pdf

Prijavnica NPK varnostnik-ca tehnik-ca

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV5-Prijavnica-NPK-varnostni-a-tehnik-ca.pdf

Prijavnica NPK operater-ka varnostno-nadzornega centra

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV6-2-Prijavnica-NPK-operater-ka-varnostno-nadzornega-centra.pdf

Prijavnica NPK pooblaščen inženir-ka varnostnih sistemov

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV7-Prijavnica-NPK-pooblascen-inzenir-ka-varnostnih-sistemov.pdf

Priajvnica NPK varnostnik-ca telesni stražar-ka

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV8-1-Prijavnica-NPK-varnostnik-ca-telesni-a-strazar-ka.pdf

Prijavnica strokovno izpopolnjevanje za nošenje in uporabo orožja – izvajalci

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV9-Prijavnica-strokovno-izpopolnjevanje-za-nosenje-in-uporabo-orozja-izvajalci.pdf

Prijavnica strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV10-Prijavnica-strokovno-usposabljanje-in-izpopolnjevanje-varnostnega-osebja-za-nosenje-in-uporabo-orozja.pdf

Prijavnica strokovno izpopolnjevanje za uporabo plinskih razpršilcev

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV11-Prijavnica-strokovno-izpopolnjevanje-za-uporabo-plinskih-razprsilcev.pdf

Prijavnica strokovno izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV12-Prijavnica-strokovno-izpopolnjevanje-za-varovanje-prireditev-v-gostinskih-lokalih.pdf

Prijavnica obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostno osebje

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV13-Prijavnica-obdobno-strokovno-izpopolnjevanje-za-varnostno-osebje.pdf

Prijavnica obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostne tehnike

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV14-Prijavnica-obdobno-strokovno-izpopolnjevanje-za-varnostne-tehnike.pdf

Prijavnica za obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostne managerje

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV15-Prijavnica-obdobno-strokovno-izpopolnjevanje-za-varnostne-managerje.pdf

Prijavnica obdobno strokovno izpopolnjevanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV16-Prijavnica-obdobno-strokovno-izpopolnjevanje-za-pooblascenega-inzenirja-varnostnih-sistemov.pdf

Prijavnica strokovno izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV17-Prijavnica-strokovno-izpopolnjevanje-za-prevoz-in-varovanje-gotovine-ter-drugih-vrednostnih-posiljk.pdf

Prijava k usposabljanju in preizkus znanja o ravnanju z orožjem

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV18-Prijava-k-usposabljanju-in-preizkus-znanja-o-ravnanju-z-orozjem.pdf

Prijavnica strokovno izpopolnjevanje za profesionalni čezmejni prevoz eurogotovine

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV19-Prijavnica-strokovno-izpopolnjevanje-za-profesionalni-cezmejni-prevoz-eurogotovine.pdf

Prijava k usposabljanju in preizkus znanja o ravnanju z orožjem

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV18-Prijava-k-usposabljanju-in-preizkus-znanja-o-ravnanju-z-orozjem-1.pdf

Prijavnica strokovno izpopolnjevanje za profesionalni čezmejni prevoz eurogotovine

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV19-Prijavnica-strokovno-izpopolnjevanje-za-profesionalni-cezmejni-prevoz-eurogotovine-1.pdf

Prijavnica na strokovno izpopolnjevanje obnovitveno -dopolnilno čezmejni prevoz eurogotovine

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV20-Prijavnica-na-strokovno-izpopolnjevanje-obnovitveno-dopolnilno-cezmejni-prevoz-eurogotovine-1.pdf

Prijavnica za izpopolnjevanje RTG operaterja

https://aktiva.si/wp-content/uploads/2022/07/AV21-Prijavnica-za-izpopolnjevanje-RTG-operaterja-1.pdf

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina – varno, čisto in urejeno

POKLIČITE NAS

02 230 30 10


KONTAKT