Varstveni inženiring

Najširši vidik zagotavljanja varnosti zajamemo s storitvami na področjih požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, učinkovite rabe energije, varstva okolja in gradbene fizike. Vključujemo se pri projektiranju objektov z izdelavo elaboratov, študij, presoj; med gradnjo pa opravljamo nadzore na gradbiščih in izdelujemo varstveno-tehnično dokumentacijo.

POKLIČITE NAS

+386 2 230 30 10

Storitev prilagodimo potrebam in željam naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

POKLIČITE NAS

02 230 30 10