Varstveni inženiring

Najširši vidik zagotavljanja varnosti zajamemo s storitvami na področjih požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, učinkovite rabe energije, varstva okolja in gradbene fizike. Vključujemo se pri projektiranju objektov z izdelavo elaboratov, študij, presoj; med gradnjo pa opravljamo nadzore na gradbiščih in izdelujemo varstveno-tehnično dokumentacijo.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Varstveni inženiring

Najširši vidik zagotavljanja varnosti zajamemo s storitvami na področjih požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, učinkovite rabe energije, varstva okolja in gradbene fizike. Vključujemo se pri projektiranju objektov z izdelavo elaboratov, študij, presoj; med gradnjo pa opravljamo nadzore na gradbiščih in izdelujemo varstveno-tehnično dokumentacijo.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno