Varovanje premoženja

Najosnovnejša dejavnost varovanja je varovanje premoženja. To so storitve varnostnega osebja in njihovo varnostno delovanje pri varovanju objektov, oseb ali premičnega imetja. Za varovanje premoženja imamo vse ustrezne licence in varnostnike, usposobljene za vse vrste varovanj in vse zahtevnostne stopnje.

Fizično varovanje

Storitve fizičnega varovanja obsegajo vso paleto varnostnih nalog. Oblika varovanja se določi glede na zahtevnost objekta v odvisnosti od varnostne ocene in ocene tveganja.

 

Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

Intervencija

Intervencije izvajamo z najboljšim, preizkušenim in usposobljenim varnostnim osebjem, ki se redno dodatno usposablja, še posebej za gašenje začetnih požarov in reševanje iz dvigal.

 

Na geografskih območjih svojega delovanja imamo intervencijske skupine, ki so 24 ur na dan in 7 dni na teden v pripravljenosti intervenirati in ustrezno ukrepati na varovanih območjih in objektih ob sproženih alarmnih signalih ali ob zaznavah nepravilnosti v varnostnem sistemu ter na varovanih objektih in območjih izvajati preventivne varnostne obhode.

Varovanje javnih zbiranj

Javni shod ali javna prireditev je vsako organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem prostoru, ki ima določenega organizatorja in vnaprej določen program.

 

Za vse shode in prireditve velja, da je prijava obvezna. Edina izjema so prireditve, za katere ZJZ določa, da jih ni treba prijaviti (npr. spontani ulični nastopi, svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji in podobna zbiranja).

Varovanje oseb

Varnost oseb se zagotavlja s kombinacijo varnostnih ukrepov s tehničnimi sredstvi in fizičnim varovanjem.

 

Varovanje izvajajo varnostniki telesni stražarji, ki se za tovrstno delo usposabljajo po posebnih programih. Poleg osnovnega znanja, ki si ga pridobijo v procesu izobraževanja za poklic varnostnika, morajo obvladati še niz drugih znanj in veščin, ki jih pridobijo v procesu usposabljanja.

Varovanje premoženja

Najosnovnejša dejavnost varovanja je varovanje premoženja. To so storitve varnostnega osebja in njihovo varnostno delovanje pri varovanju objektov, oseb ali premičnega imetja. Za varovanje premoženja imamo vse ustrezne licence, in varnostnike, usposobljene za vse vrste varovanj in vse zahtevnostne stopnje.

Fizično varovanje

Storitve fizičnega varovanja obsegajo vso paleto varnostnih nalog. Oblika varovanja se določi glede na zahtevnost objekta v odvisnosti od varnostne ocene in ocene tveganja.

 

Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

Intervencija

Intervencije izvajamo z najboljšim, preizkušenim in usposobljenim varnostnim osebjem, ki se redno dodatno usposablja, še posebej za gašenje začetnih požarov in reševanje iz dvigal.

 

Na geografskih območjih svojega delovanja imamo intervencijske skupine, ki so 24 ur na dan in 7 dni na teden v pripravljenosti intervenirati in ustrezno ukrepati na varovanih območjih in objektih ob sproženih alarmnih signalih ali ob zaznavah nepravilnosti v varnostnem sistemu ter na varovanih objektih in območjih izvajati preventivne varnostne obhode.

Varovanje javnih zbiranj

Javni shod ali javna prireditev je vsako organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem prostoru, ki ima določenega organizatorja in vnaprej določen program.

 

Za vse shode in prireditve velja, da je prijava obvezna. Edina izjema so prireditve, za katere ZJZ določa, da jih ni treba prijaviti (npr. spontani ulični nastopi, svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji in podobna zbiranja).

Varovanje oseb

Varnost oseb se zagotavlja s kombinacijo varnostnih ukrepov s tehničnimi sredstvi in fizičnim varovanjem.

 

Varovanje izvajajo varnostniki telesni stražarji, ki se za tovrstno delo usposabljajo po posebnih programih. Poleg osnovnega znanja, ki si ga pridobijo v procesu izobraževanja za poklic varnostnika, morajo obvladati še niz drugih znanj in veščin, ki jih pridobijo v procesu usposabljanja.