SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Varnostni sistemi zagotavljajo varnost ljudi in premoženja. Namenjeni so neprekinjeni uporabi, delovanju 24 ur na dan, vse dni v letu. Da bo res tako, je potrebno naprave redno vzdrževati. Zato vam zagotavljamo možnost rednega pogodbenega vzdrževanja; po priporočilih proizvajalcev in skladno z veljavnimi predpisi.

Ko se zgodi napaka v delovanju, je potrebno napako čimprej odpraviti in čimprej zagotoviti polno funkcionalnost varnostnih sistemov, da boste varni. Zagotavljamo vam 24-urno servisno službo, vse dni v letu. Varnostni sistem vam bo vzdrževala in servisirala ekipa tridesetih varnostnih tehnikov, strokovno usposobljenih in varnostno preverjenih na celotnem območju Slovenije.

Delovni čas prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Servis in vzdrževanje

24-urna podpora

Zagotavljamo vam 24-urno servisno službo, vse dni v letu

Pogodbeno vzdrževanje

Zagotavljamo vam možnost rednega pogodbenega vzdrževanja

Strokoven kader

Zagotavljamo vam strokovno usposobljen in varnostno preverjen kader, na celotnem območju Slovenije