Tehnično varovanje

Več kot 30-letne izkušnje, stalno uvajanje novih tehnologij in visoko usposobljeni strokovni sodelavci so garancija za sodobne in po meri uporabnikov kreirane celovite in unikatne rešitve. Varujemo vas, varujemo vaše najbližje, varujemo vaše premoženje. 24 ur na dan, vse dni v letu.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara

Je najpomembnejši del sistemov tehničnega varovanja, saj poleg premoženja, varuje tudi zdravje in življenja ljudi. Glede na požarno ogroženost objekta se ga predvidi že v fazi načrtovanja in je del objekta kot celote. Pomemben del zanesljivega požarnega sistema je prav njegovo načrtovanje, saj je potrebno predvideti vse okoliščine, ki lahko nastanejo v času uporabe objekta ter izbrati ustrezne javljalnike za zanesljivo in čim zgodnejšo zaznavo požara v objektu. Sistemi za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara so vklopljeni 24 ur na dan in 365 dni v letu, zato je za zanesljivo in učinkovito varovanje ljudi in premoženja, ključna zanesljiva oprema in redno vzdrževanje.

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara:

–          Zanesljivo delovanje sistemov na podlagi dolgoletnih izkušenj

–          Možnost vgradnje v vse vrste objektov in za vse vrste požarov

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost povezave na Varnostno nadzorni center

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

–          Več kot 30 let izkušenj je zagotovilo za vaše zadovoljstvo

 

Sistem javljanja vloma

Je namenjen varovanju premoženja v stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in drugih objektih. Sestavljajo ga različni senzorji, ki zaznavajo vdor v varovano območje ter takojšnje javljanje alarma v Varnostno nadzorni center, ki obvesti intervencijsko ekipo na terenu. Zanesljiv sistem javljanja vloma je eden pomembnejših delov mozaika učinkovite in celovite rešitve varnostnega sistema na objektu.

Je namenjen varovanju oseb pri opravljanju dela z gotovino in drugimi vrednostmi. Najpogosteje je sestavljen iz t.i. panik tipk (žičnih ali brezžičnih), ki ob pritisku spožijo (tihi) alarm na Varnostno nadzorni center in/ali policijo. 

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega sistema javljanja vloma/ropa:

–          Sistem popolnoma prilagojen naročniku glede na njegove potrebe

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost povezave na Varnostno nadzorni center

–          Možnost upravljanja sistema preko aplikacije mobilnega telefona

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

–          Več kot 30 let izkušenj je zagotovilo za vaše zadovoljstvo

Sistem video nadzora

Video nadzorni sistemi omogočajo uporabniku pregled nad dogajanjem na varovanem območju tako v dnevnem kot v nočnem času. Sodobni video nadzorni sistemi pa niso zgolj slika na ekranu oz. posnetek na trdem disku, ampak omogočajo še veliko več. Napredna video analitika, kjer se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja tudi uporaba umetne inteligence, je uporabna za različne aplikacije na mnogih področjih. Z napredno video analitiko lahko video nadzorni sistem uporabljamo v povezavi z drugimi sistemi tehničnega varovanja kot del učinkovite in celovite rešitve varnostnega sistema na objektu.

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega video nadzornega sistema:

–          Sistem popolnoma prilagojen naročniku glede na njegove potrebe

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost povezave na Varnostno nadzorni center

–          Možnost upravljanja sistema preko aplikacije mobilnega telefona

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

–          Več kot 30 let izkušenj je zagotovilo za vaše zadovoljstvo

 

Sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa

Kadar želimo v objektu omejiti dostope v posamezne prostore in/ali imeti pod nadzorom, kdo in kdaj je do njih dostopal, potrebujemo sistem kontrole pristopa. Pri vsakdanji uporabi in na frekventnih točkah mora sistem kontrole pristopa delovati hitro in zanesljivo. V te namene se najbolj uporablja sistem brezkontaktnih kartic/obeskov, ki jih uporabnik le približa čitalniku in vrata se odprejo (v kolikor ima dostop). Vse bolj so v uporabi tudi sistemi, ki namesto brezkontaktnih kartic delujejo na biometrične lastnosti uporabnikov (prstni odtis, očesna šarenica, obraz …). Ti sistemi omogočajo večjo varnost in običajno delujejo nekoliko počasneje, zato ni priporočljivo da se uporabljajo na frekventnih prehodih. V glavnem se uporabljajo za dostope v prostore s povečanim tveganjem (trezorji, kontrolne sobe …).

Sistem Registracije delovnega časa omogoča poslovnemu uporabniku enostavno merjenje delovnega časa zaposlenih, kjer lahko uporablja isto brezkontaktno kartico kot za sistem kontrole pristopa. Podatki s sistema registracije delovnega časa se lahko integrirajo s poljubnim sistemom za obračun plač pri uporabniku in tako poenostavijo proces obračuna ur.

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa:

–          Sistem popolnoma prilagojen naročniku glede na njegove potrebe

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost upravljanja sistema preko aplikacije mobilnega telefona

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

 

Tehnično varovanje

Več kot 30-letne izkušnje, stalno uvajanje novih tehnologij in visoko usposobljeni strokovni sodelavci so garancija za sodobne in po meri uporabnikov kreirane celovite in unikatne rešitve. Varujemo vas, Varujemo vaše najbližje, Varujemo vaše premoženje. 24 ur na dan, vse dni v letu.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara

Je najpomembnejši del sistemov tehničnega varovanja, saj poleg premoženja, varuje tudi zdravje in življenja ljudi. Glede na požarno ogroženost objekta, se ga predvidi že v fazi načrtovanja in je del objekta kot celote. Pomemben del zanesljivega požarnega sistema je prav njegovo načrtovanje, saj je potrebno predvideti vse okoliščine, ki lahko nastanejo v času uporabe objekta ter izbrati ustrezne javljalnike, za zanesljivo in čim zgodnejšo zaznavo požara v objektu. Sistemi za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara, so vklopljeni 24 ur na dan in 365 dni v letu, zato je za zanesljivo in učinkovito varovanje ljudi in premoženja, ključna zanesljiva oprema in redno vzdrževanje.

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara:

–          Zanesljivo delovanje sistemov na podlagi dolgoletnih izkušenj

–          Možnost vgradnje v vse vrste objektov in za vse vrste požarov

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost povezave na Varnostno nadzorni center

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

–          Več kot 30 let izkušenj je zagotovilo za vaše zadovoljstvo

Sistem javljajnja vloma

Je namenjen varovanju premoženja, v stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in drugih objektih. Sestavljajo ga različni senzorji, ki zaznavajo vdor v varovano območje ter takojšnje javljanje alarma v Varnostno nadzorni center, ki obvesti intervencijsko ekipo na terenu. Zanesljiv sistem javljanja vloma, je eden pomembnejših delov mozaika učinkovite in celovite rešitve varnostnega sistema na objektu.

Je namenjen varovanju oseb pri opravljanju dela z gotovino in drugimi vrednostmi. Najpogosteje je sestavljen iz t.i. panik tipk (žičnih ali brezžičnih), ki ob pritisku spožijo (tihi) alarm na Varnostno nadzorni center in/ali policijo. 

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega sistema javljanja vloma/ropa:

–          Sistem popolnoma prilagojen naročniku glede na njegove potrebe

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost povezave na Varnostno nadzorni center

–          Možnost upravljanja sistema preko aplikacije mobilnega telefona

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

–          Več kot 30 let izkušenj je zagotovilo za vaše zadovoljstvo

Sistem video nadzora

Video nadzorni sistemi omogočajo uporabniku pregled nad dogajanjem na varovanem območju tako v dnevnem kot v nočnem času. Sodobni video nadzorni sistemi pa niso zgolj slika na ekranu oz. posnetek na trdem disku, ampak omogočajo še veliko več. Napredna video analitika, kjer se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja tudi uporaba umetne inteligence, je uporabna za različne aplikacije na mnogih področjih. Z napredno video analitiko lahko video nadzorni sistem uporabljamo v povezavi z drugimi sistemi tehničnega varovanja, kot del učinkovite in celovite rešitve varnostnega sistema na objektu.

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega video nadzornega sistema:

–          Sistem popolnoma prilagojen naročniku glede na njegove potrebe

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost povezave na Varnostno nadzorni center

–          Možnost upravljanja sistema preko aplikacije mobilnega telefona

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev

–          Več kot 30 let izkušenj je zagotovilo za vaše zadovoljstvo

Sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa

Kadar želimo v objektu omejiti dostope v posamezne prostore in/ali imeti pod nadzorom kdo in kdaj je do njih dostopal potrebujemo sistem kontrole pristopa. Pri vsakdanji uporabi in na frekventnih točkah, mora sistem kontrole pristopa delovati hitro in zanesljivo. V te namene se najbolj uporablja sistem brezkontaktnih kartic/obeskov, ki jih uporabnik le približa čitalniku in vrata se odprejo (v kolikor ima dostop). Vse bolj so v uporabi tudi sistemi, ki namesto brezkontaktnih kartic delujejo na biometrične lastnosti uporabnikov (prstni odtis, očesna šarenica, obraz,…). Ti sistemi omogočajo večjo varnost in običajno delujejo nekoliko počasneje, zato ni priporočljivo da se uporabljajo na frekventnih prehodih. V glavnem se uporabljajo za dostope v prostore s povečanim tveganjem (trezorji, kontrolne sobe,..).

Sistem Registracije delovnega časa omogoča poslovnemu uporabniku enostavno merjenje delovnega časa zaposlenih, kjer lahko uporablja isto brezkontaktno kartico kot za sistem kontrole pristopa. Podatki s sistema registracije delovnega časa se lahko integrirajo s poljubnim sistemom za obračun plač pri uporabniku in tako poenostavijo proces obračuna ur.

Ključne koristi naročnikov pri izbiri našega sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa:

–          Sistem popolnoma prilagojen naročniku glede na njegove potrebe

–          Zagotavljanje servisnih storitev 24/7

–          Možnost upravljanja sistema preko aplikacije mobilnega telefona

–          Možnost integracije z ostalimi sistemi tehničnega varovanja za optimalno in celovito varnostno rešitev