BANČNI PREVOZI

Delujemo na celotnem območju države; pridobili pa smo vsa potrebna dovoljenja, da lahko storitev opravljamo tudi v drugih državah Evropske unije. Za to dejavnost imamo licence za vse razrede varovanih pošiljk; poleg prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (plemenitih kovin, umetnin) izvajamo tudi storitve odvoda dnevnih izkupičkov in pošte, hrambo gotovine in drugih vrednosti, spremstvo dragocenosti ter prevoz drugega blaga za potrebe strank.

Prevoze gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk v osnovi delimo na:

Odvode dnevnih izkupičkov

Prevozi 1. in 2. vrednostnega razreda, ki potekajo od naročnikov (pravnih oseb) do namenskih DNT-jev oz. pologov na bankah.

Bančne prevoze

Prevozi 3., 4., in 5. vrednostnega razreda, ki potekajo med Banko Slovenije in depotnimi bankami, bančnimi poslovalnicami, finančnimi ustanovami, zlatarnami, služijo za oskrbo bančnih avtomatov ter drugim vplačilno izplačilnim napravam (števni, menjalni avtomati), depozitnim sefom.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno