Uncategorized

Nov pravilnik o premeščanju bremen za zmanjšanje kostno-mišičnih bolezni pri delavcih

V veljavo stopa novi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premikanju bremen za zmanjšanje kostno-mišičnih bolezni pri delavcih.

Kako se pripraviti na novo zakonodajo?

Zagotavljanje varstva in zdravja pri delu je ključnega pomena za vsako podjetje, saj gre za pravico vsakega zaposlenega. Varno in zdravo delovno okolje ni le moralna dolžnost delodajalcev, temveč tudi zakonska zahteva, ki jo morajo izpolnjevati vsa podjetja. da vsa podjetja aktivno sodelujejo pri izvajanju ukrepov za preprečevanje poškodb in bolezni, povezanih z delom, ter tako ustvarjajo delovno okolje, ki je varno in zdravo za vse zaposlene.

Ker je bil julija 2023 v uradnem listu objavljen novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list Republike Slovenije, št. 84/23) in začne veljati 1. 8. 2024, z vami delimo, kako bo sprememba pravilnika vplivala na vaše podjetje in kaj morate storiti, da se pripravite na spremembe, skladne s pravilnikom.

Najprej, poglejmo povzetek zahtev pravilnika.

Ročno premeščanje bremen pomeni vsako opravilo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali premikanje bremena s človeško silo in druga podobna dela, ki zaradi svojih značilnosti ali zaradi neugodnih ergonomskih pogojev pomeni nevarnost za razvoj kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

Pravilnik je namenjen prepoznavanju ter ocenjevanju tveganj in izvedbi ukrepov za preprečevanje nastajanja kostno-mišičnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen.

V Evropski uniji so kostno-mišična obolenja najpogostejša obolenja, ki so neposredna posledica delovnih obremenitev. V Sloveniji so vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti, saj so najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava in najpogostejši vzrok odsotnosti iz dela. V letu 2021 se je zabeležilo skoraj 89.000 primerov in skoraj 3.800.000 dni bolniških odsotnosti (Vir: NIJZ).

Kaj mora storiti delodajalec? Izdelati mora Oceno tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj v štirih korakih:

  1. Opredelitev delovnih mest in opravil. Svetujemo vam, da natančno določite, katera delovna mesta in opravila so vključena.
  2. Opredelitev tveganj. Potrebno je prepoznati potencialna tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj pri ročnem premikanju bremen.
  3. Ocenjevanje tveganj po šestih metodah ključnih kazalnikov
  4. Določitev ukrepov, kjer je potrebno razviti in izvajati ukrepe za preprečevanje nastanka kostno-mišičnih obolenj.

Potem ko so ukrepi določeni, je ključno preverjanje njihove učinkovitosti in posodobitev ocene tveganja.

Pri izdelavi ocene tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj sodelujejo različni strokovnjaki, vključno strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter izvajalec medicine dela, organizacijski vodja in drugi sodelavci glede na morebitne dodatne zahteve.

Kako se lahko skupaj pripravimo na te spremembe pravilnika? Za začetek izdelave ocene tveganja bomo potrebovali seznam sistematiziranih delovnih mest po pripravljenem obrazcu. Po analizi podatkov sledi ogled delovnih mest in pridobivanje podatkov o posameznem opravilu na delovnem mestu. Sledi ocenjevanje tveganja posameznih opravil po metodah ključnih kazalnikov in definiranje ukrepov.

Ponudbo za izdelavo Ocene tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj vam bomo lahko pripravili po fazi analize osnovnih podatkov o fizičnih obremenitvah pri delovnih opravilih na posameznem delovnem mestu.

Naj bo naše delovno okolje varno in zdravo.

Dodatna pojasnila se obrnite na Varstveni inženiring družbe Aktiva varovanje preko e-mail naslova vi@aktiva.si ali telefonske številke 02 230 30 67.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja