Pridruži se ekipi Aktiva.

Zaposlimo večje število varnostnikov!

30+

Let izkušenj

1000+

Zaposlenih

REGIONALNA POKRITOST

Slovenija in Srbija

ISO

Standard ISO 9001 in ISO 27001

DPP

Družini prijazno podjetje

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja naročnika varovanja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja naročnika varovanja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Intervencija

Intervencija je v zasebnem varovanju odziv na alarmna stanja na varovanih objektih. Gre za paleto storitev, ki so si podobne, ker se izvajajo kot intervencija, pa so tudi zelo različne, ker zahtevajo različna znanja in usposobljenosti varnostnega osebja.

Intervencija

Intervencija je v zasebnem varovanju odziv na alarmna stanja na varovanih objektih. Gre za paleto storitev, ki so si podobne, ker se izvajajo kot intervencija, pa so tudi zelo različne, ker zahtevajo različna znanja in usposobljenosti varnostnega osebja.

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno